Tag Archives: نانو‌شیمی

15خرداد/00
نانو شیمی یا نانوفناوری

نانو شیمی یا نانوفناوری

نانو شیمی یا نانوفناوری ترکیب علم نانو و شیمی که به یک پدیده نوظهور هزاره سوم تبدیل شده است. که در زمینه‌های علمی ،مهندسی، پزشکی و بیولوژیک کاربرد دارد. علم نانو شیمیبیشتر…

05فروردین/00
نانو‌شیمی

نانو‌شیمی

نانو‌شیمی علمی تازه ظهور یافته است که فرصت های زیادی برای تحقیقات ابتدایی و تحقیقات کاربردی داشته و برای توسعه دادن محصولات تجاری و اقتصادی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.بیشتر…