Tag Archives: علم شیمی دارویی

۱۵مرداد/۰۰
شیمی دارویی

شیمی دارویی و درمانی

شیمی دارویی و درمانی شاخه ای از دنیای دانش بنیادین علم شیمی میباشد، که با بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی و هدف درمان سیستم زیستی به هدف درمان سیستم می‌پردازد، شیمیبیشتر…

۰۵اسفند/۹۹
شیمی دارویی

شیمی دارویی

شیمی دارویی شاخه ای از پایه ی علم شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی برای درمان بیماری های عفونی خاص در زندگی می پردازد. در این علم بسیاریبیشتر…