Tag Archives: شیمی‌دارویی

15مرداد/00
شیمی دارویی

شیمی دارویی و درمانی

شیمی دارویی و درمانی شاخه ای از دنیای دانش بنیادین علم شیمی میباشد، که با بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی و هدف درمان سیستم زیستی به هدف درمان سیستم می‌پردازد، شیمیبیشتر…