Tag Archives: الکتروشیمیایی

۱۵اسفند/۹۹
الکتروشیمی

الکتروشیمی

الکتروشیمی الکتروشیمی علمی است که هم زمان می توانیم با استفاده از انرژی الکتریکی واکنش های شیمیایی نیز انجام دهیم و با انجام دادن یک واکنش شیمیایی جریان الکتریکی به وجود آوریم.بیشتر…

۱۵آبان/۹۹
سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين فیلم های پلیمری در یک فضای اسید پروتیک توسط کلرید دوپ شده هدایت می ‌شوند. برای این کار از شیوه پتانسيوديناميكبیشتر…