05آذر/99
نوبل شیمی برای دید بهتر میکروسکوپ ها

نوبل شیمی برای دید بهتر میکروسکوپ ها

نوبل شیمی برای دید بهتر میکروسکوپ ها شاید در نگاه اول به نظر برسد که میکروسکوپ هیچ ارتباطی با علم شیمی ندارد ولی جالب است بدانید که یکی از نوبل های شیمیبیشتر…

25آبان/99
اجزای شیمیایی هسته های ذرات کربن

اجزای شیمیایی هسته های ذرات کربن

اجزای شیمیایی هسته های ذرات کربن سیاه و پوشش ها از طریق طیف سنجی جرمی ائروسل (معلق) ذرات دوده با یونیزاسیون نوری و یونیزاسیون الکترونی شناخته می شوند. یکی از مسائلی کهبیشتر…

15آبان/99
سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين فیلم های پلیمری در یک فضای اسید پروتیک توسط کلرید دوپ شده هدایت می ‌شوند. برای این کار از شیوه پتانسيوديناميكبیشتر…

05آبان/99
حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات طلای اصلاح شده

حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات طلای اصلاح شده

حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات طلای اصلاح شده برای ساخت طلای منحصر به فرد نانو متخلخل npg چه با استفاده از آلیاژ زدایی نقره از ترکیب نقره و طلا، طلای نانوبیشتر…

25مهر/99
پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته

پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته

پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته یکی از مسادل پیشرفته در شیمی علوم و مسائلی هستند که به تصفیه مرببوط می شوند مخصوصا تصفیه فاضلاب. و این یکی از علومیبیشتر…