02تیر/99
نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات

نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات

نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات سعی دارد علاوه بر بیان یک تعریف کاربردی و فنی از نانو تکنولوژی به روش هایبیشتر…

22خرداد/99
تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90 تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90 نشان از قدمت این تکنولوژی می دهد. در طول تاريخ بشر از زمان يونان باستان، مردم و به خصوص دانشمندانبیشتر…