نانو و غذا

نانو و غذا

از معمول ترین کاربردهای نانوفناوری در صنایع غذایی می توان به مواد شیمیایی نانوکپسوله شده (مانند آفت کش ها و کودها)، مکمل های غذایی یا افزودنی ها (نانومحلول ها)، مواد ضدمیکروبی، بیوسیدها، بسته بندی های فعال و بسته بندی های هوشمند اشاره نمود.

در فهرستی که اخیرا به وسیله EFSA منتشر شده است، 276 نوع کاربرد نانوفناوری در کشاورزی، مواد غذایی یا خوراک، وجود دارد که یا در بازار موجود هستند و یا با رویکرد در حال توسعه تایید شده اند.

به خصوص در رابطه با ایمنی مواد غذایی از لحاظ میکروبیولوژیکی و کیفیت، برنامه های کاربردی با بهره گیری از قابلیت های نانوفناوری به عنوان راه حل های امیدوارکننده جایگزین، در حال ظهور هستند.

از جمله این کاربردها می توان به فناوری ضد میکروبی که شامل سطوح در تماس مستقیم با مواد غذایی و پوشش دهی انواع سطح با استفاده از نانوذرات مهندسی شده، مانند نقره و اکسید روی اشاره نمود.

از دیگر کاربردها می توان به سطح ضد عفونی کننده با استفاده از نانوذرات با توانایی فوتوکاتالیست مانند تیتانیا، حسگرهای فعال مبتنی بر نانوفناوری با توانایی سنجش سریع پاتوژن ها و همچنین بسته بندی مواد غذایی «فعال یا هوشمند» با خواص بهبودیافته و زیست تخریب پذیر جهت حفاظت از مواد غذایی نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.