نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات

نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات

نانو تکنولوژی چیست؟ + روش تولید نانو ذرات سعی دارد علاوه بر بیان یک تعریف کاربردی و فنی
از نانو تکنولوژی به روش های تولید نانو ذرات نیز اشاره مختصری داشته باشد.
این دانش قدیمی و بسیار جذاب هنوز در حال پیشرفت است.

نانو تکنولوژی چیست؟

طراحي، ساخت، توسعه و استفاده از محصولاتي که اندازه آنها در بازه 1nm تا 100nm قرار دارند را نانو تکنولوژي گويند.

با ریز تر شدن ذرات فعالیت، مساحت و سطح تماس بیشتر می شود.
نانو یک نوآوری با رویکردی جدید در تکنولوژی و دانش است که قابلیت بررسی در تمام رشته ها را دارد.
ابعاد بسیاری ریزی که بشر تا کنون توانسته است به آن دست یابد و از آن در خصوص افزایش کیفیت
و ایجاد نوآوری هایی در تمامی رشته ها به نانو مربوط می شود و این دانش از دیرباز بوده است و همچنان در حال رشد است.

روش های تولید نانو ذرات

به طور کلي واکنش هاي شيميايي براي توليد مواد مي تواند در هريک از حالت هاي جامد، مايع وگاز صورت گيرد. روش متداول براي توليد مواد در جامد آن است که با خرد کردن ذرات، سطح تماس آنها افزايش يافته
و در ادامه جهت افزايش ميزان نفوذ اتم ها ويون ها، اين مخلوط در دماهاي بالا بيشتر مي شود.
در شيمي اصطلاحاً به موادي که واکنش هاي شيميايي با آنها آغاز مي شود،
واکنشگر و موادي که در طي انجام واکنش واکنشگر به آن ها تبديل مي شود، محصول گويند.
واکنشگر ها مي تواند جامد، مايع يا گاز باشند.
به علاوه واکنشگرها يا خود يک عنصر مستقل هستند
يا مي توانند به صورت ترکيبات چند جزئي باشند. ترکيبات چند جزيي را معمولاً پيش ساز گويند.

امروزه از روش های زیادی برای تولیدات نانو ذرات استفاده می شود
که می توان به فرآیند های بخار، جامد و مایع آن اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.