شیمی یا کیمیا

شیمی یا کیمیا

شاخه‌ای از علم که به شناخت و بررسی ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها، یون‌ها، عناصر، ساختار شیمیایی آنها، خواص و رفتار مواد و نیز تغییراتی که یک ماده هنگام انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود نشان می‌دهد؛ می پردازد.

این علم مفاهیمی را نشان میدهد که درک سایر زمینه‌های علمی را هم ممکن می‌کند؛
پس آن را یک به عنوان یک دانش پایه می شناسند.

به عبارتی دیگر می توان گفت شیمی، علم اتم‌ها،
پیوندها و مولکولهاست و جایی بین فیزیک و زیست شناسی دارد.

شیمی یا کیمیا

فرمول شیمیایی راه و روشی است برای نشان دادن  نسبت‌های اتمی یک ماده شیمیایی یا مولکول خاص.
در فرمول های شیمیایی از نماد عناصر، تعداد و دیگر نمادها مثل پرانتز، خط فاصله، کروشه و… استفاده می شود.

فرمول شیمیایی هر ماده با نام شیمیایی آن متفاوت است و در خود، حروف و عبارات معناداری ندارد.
با وجود اینکه فرمول شیمیایی ممکن است بعضی ساختارهای ساده شیمیایی را نشان دهد
اما نمی‌تواند مانند یک فرمول ساختاری عمل کند.
به عبارتی دیگر فرمول‌های شیمیایی تنها زمانی می‌توانند ساختار یک ماده را نشان دهند
که آن ماده شیمیایی یا مولکول، دارای ساختاری ساده باشد.

ساده‌ترین نوع از فرمول شیمیایی را، با نام «فرمول تجربی» (Empirical Formula) می شناسیم.
این فرمول برای نشان دادن  نسبت‌های عددی اتم‌ها در هر نمونه کاربرد دارد.

فرمول‌های مولکولی، تعداد هر اتم در یک مولکول را با ساده‌ترین نسبت نشان می دهد
و اطلاعات ساختاری مولکول شامل نمی شود.
به عنوان مثال فرمول تجربی برای گلوگوز به شکل CH٢O نوشته می‌شود
که نشان دهنده ی حضور دو برابری اتم هیدروژن در برابر اتم‌های کربن و اکسیژن است؛
اما فرمول مولکولی آن C٦H١٢O٦ است.
یعنی در هر مولکول گلوکز ۶ اتم اکسیژن، ۱۲ اتم هیدروژن و ۶ اتم کربن وجود دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.