شیمی دارویی

شیمی دارویی

شاخه ای از پایه ی علم شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی برای درمان بیماری های عفونی خاص در زندگی می پردازد.

در این علم بسیاری از علوم دارویی که بواسطه ی اصول شیمی و زیست شناسی در آن ها واکنش ایجاد شده، و منجر به مواد دارویی جدید می شوند، بکار می رود.

که تاکید آن بیشتر بر روی داروها می باشد.

ولی به طور عموم تاکید بر ترکیباتی است که در زندگی فعال هستند و فعالیت زیستی دارند.

علمی است قدیمی که همواره در زندگی انسانها مورد توجه بوده است.

شیمی دارویی به بررسی داروها و ترکیبات آن می پردازد.

و همچنین ترکیبات دارویی را از نظر ساختار شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی بررسی می کند.

به واکنش میان عناصر و ترکیبات شیمیایی نیز می پردازد، که شامل اتم ها و مولکول ها می باشد.

شیمی دارویی برای اولین بار در قرن ۱۶ مطرح شد و در اواخر قرن ۱۹ توسط « پل ارلیش » که او را پدر علم شیمی درمانی جدید می دانند،

کشف شد و دچار یک تحول عظیم گشت.

شیمی دارویی

بعد از او هم امیل فیشر نظریه ی قفل و کلید را مطرح کرد.

که یک تغییر درست و منطقی برای مکانیسم عمل داروها بود.

ولی مهمتر از او تحقیقات ارلیش(کاشف شیمی درمانی) و دوستانش بود،

که باعث کشف بسیاری از عوامل شیمی درمانی شد،

که مهمترین آن ها آنتی بیوتیک ها و سولفامیدها بود.

علم شیمی دارویی دارای دو بخش شامل علم شیمی و صنایع شیمی است؛

که علم شیمی از علوم پایه و زیربنای علومی مثل پزشکی، بیولوژی، بیوتکنولوژی، داروسازی، دندانپزشکی و حتی رشته های زیادی مربوط به مهندسی است.

ولی صنایع شیمیایی در آن ها واکنش های شیمیایی انجام می گیرد.

یعنی مواد اولیه به محصولات جدید تبدیل می شود که خاصیت های آن نسبت به اول که مواد اولیه بودند، تا حدودی متفاوت است.

و از دانش های پایه در داروسازی می توان به پروتون اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.