روش های تبادل یونی و استخراج با حلال آلی

روش های تبادل یونی و استخراج با حلال آلی

وجود پساب‌ های صنعتی دارای یون‌ های فلز های سنگین یک مسئله نگران کننده زیست محیطی می ‌باشد.

یون های فلزهای سنگین معدنی به ‌واسطه طبیعت غیرقابل تجزیه، داشتن سمیت زیاد و اثرهای تجمعی و سرطان‌زا، بسیار مورد توجه قرار می گیرند.

در این پژوهش، روش های هیدرومتالورژی مانند

روش تبادل‌یونی و استخراج با حلال‌آلی برای حذف فلزهای بالقوه سمی Pb، Ni، Cd، Zn و Cu از فاز آبی پساب های چند منطقه صنعتی استان کرمان

شامل کارخانه‌ های پلیاتیلن، کاشی، فرومولیبدن،زغال ‌شویی و معدن زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفت.

برای روش تبادل یونی از رزین کاتیونی (H+) Dowex50wx8 با اندازه 400- و200
مش برای روش استخراج با حلال آلی از دی اتیل  هگزیل فسفریک اسید (D2EHPA)
به عنوان استخراج کننده با حلال آلی و کروسین به عنوان رقیق کننده استفاده شد.

روش های تبادل یونی و استخراج با حلال آلی

به منظور یافتن شرایط بهینه، اثر پارامتر های گوناگون همچون pH، مقدار رزین، مدت زمان تماس رزین با نمونه در روش تبادل یون و pH فاز آبی و غلظت حلال آلی در روش استخراج با حلال آلی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس نتیجه ‌های به ‌دست آمده، بهترین گستره ی pH برای هر دو روش بین 4تا6 به دست آمد.

غلظت بهینه ی حلال استخراج کننده آلی 20 درصد حجمی درکروسین است.

نتیجه‌ ها بیانگر آن است که درصد حذف فلزهای بالقوه سمی از فاز آبی پساب کارخانه های صنعتی در روش تبادل یونی نسبت به روش استخراج با حلال آلی بالاتر می باشد.
علاقه مندان به شیمی و موضوعات مربوط به شیمی همیشه به دنبال به دست آوردن مرز های دانش شیمی بوده اند.

شما می توانید اطلاعات تکمیلی در مورد این موضوع را با مطالعه مقاله
تأثیر روشهای تبادل یونی و استخراج با حلال‌آلی بر حذف فلزهای بالقوه سمی از فاز آبی پساب کارخانه های صنعتی
از سایت نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران بدست آورید.

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.