جیوه مایع

هر گاه اسم جیوه به میان می آید تنها یک سوال در ذهن ایجاد می شود : چرا جیوه مایع است ؟

جیوه در دمای اتاق مایع است زیرا ” انقباض نسبیتی” اوربیتال های اتمی آن باعث می شود الکترون های لایه ی آخر (6s2) آن به هسته نزدیک تر شده و بار مؤثر بیشتری را احساس کنند . در نتیجه از نظر شیمیایی تقریبا همانند یک گاز نجیب رفتار کرده و علاقه ای به شرکت دادن الکترون هایش در پیوند با سایر اتم ها ، حتی اتم های جیوه ی دیگر ، ندارد. جالب است بدانید جیوه در فاز گازی ، همانند یک گاز بی اثر ، تک اتمی است. اما به هر حال نباید در این مسئله اغراق کرد زیرا جیوه نه گاز است و نه کاملا بی اثر .

” اثرات نسبیتی ” در واقع بیان کننده ی این هستند که نباید سرعت هایی بیش از سرعت نور را انتظار داشت . هیچ چیز ( حتی الکترونی در یک اتم ) نمی تواند سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشد و الکترون های داخلی اتم ها مخصوصا در اتم های سنگین تر نظیر جیوه و طلا با سرعتی برابر کسری از سرعت نور حرکت می کنند. در خصوص اتم های سنگین باید اشاره کرد که از آن‌جایی که هستۀ این اتم‌های سنگین، به شدت باردار (مثبت) است، الکترون‌ها با کسری بزرگ‌تر از سرعت نور به دور هسته گردش می‌کنند. این مسئله باعث سنگین‌تر شدن الکترون‌ها و شکست قوانین مکانیک کوانتوم در این دسته از عناصر سنگین می‌شود.

توجه داشته باشید که در گروه 12 ( Hg,Cd,Zn ) آخرین لایه ی d درونی کاملا پر است ، اما در جیوه ، هم به خاطر انقباض شدید اوربیتال 6s و هم اثر پوششی ضعیف اوربیتال های 4f که در دو عنصر دیگر وجود ندارد ، واکنش پذیری شیمیایی بسیار کمتر بوده و لذا الکترون های ظرفیت تمایل بسیار کمتری برای شرکت در پیوند فلزی بین اتم های جیوه از خود نشان می دهند و بدین خاطر جیوه مایع و در حالت گازی تک اتمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.