تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90 نشان از قدمت این تکنولوژی می دهد.

در طول تاريخ بشر از زمان يونان باستان، مردم و به خصوص دانشمندان آن دوره
بر اين باور بودند كه مواد را ميتوان آنقدر به اجزاء كوچك تقسيم كرد تا به ذراتي رسيد كه خردناشدني هستند
و اين ذرات بنيان مواد را تشكيل مي دهند،
شايد بتوان دموكريتوس فيلسوف يوناني را پدر فناوري و علوم نانو دانست
چرا که در حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح او اولين كسي بود
كه واژة اتم را كه به معني تقسيم نشدني در زبان يوناني است براي توصيف ذرات سازنده موادبه كاربرد.

با تحقيقات و آزمايش هاي بسيار، دانشمندان تاکنون 108 نوع اتم و تعداد زيادي ايزوتوپ كشف كرده اند.
آنها همچنين پي برده اند كه اتمها از ذرات كوچك تري مانند كوارك ها و لپتون ها تشكيل شده اند.
با اين حال اين كشفها در تاريخ پيدايش اين فناوري پيچيده زياد مهم نيست.

توسعه اولیه فناوری نانو

نقطه شروع و توسعه اوليه فناوري نانو به طور دقيق مشخص نيست.
شايد بتوان گفت كه اولين نانوتكنولوژيستها شيشه گران قرون وسطايي بوده اند كه از قالب هاي قديمي (forges Medieal (براي شكلدادن شيشه هايشان استفاده مي كرده اند.
البته اين شيشه گران نميدانستند كه چرا با اضافه كردن طلا به شيشه رنگ آن تغيير مي كند.
در آن زمان براي ساخت شيشه هاي كليساهاي قرون وسطايي از ذرات نانومتري طلا استفاده مي شده است
و با اين كار شيشه هاي رنگي بسيار جذابي بدست مي آمده است.
اين قبيل شيشه ها هم اكنون در بين شيشه هاي بسيار قديمي يافت مي شوند.
رنگ به وجود آمده در اين شيشه ها برپايه اين حقيقت استوار است كه مواد با ابعاد نانو داراي همان خواص مواد با ابعاد ميكرو نمي باشند.

مثالی برای استفاده از نانو ذرات فلزی:
در روم باستان جام مشهور ليکرگوسمربوط به 4 قرن بعد از میلاد مسیح که هم اکنون در موزه بریتانیا است
این جام حاوی نقره و طلا است که نانوبلورهای موجود در آن باعث رنگ و انعکاس نور خاصیی شود.

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.