تاریخچه علم شیمی

تاریخچه علم شیمی

به تمامی اتفاقاتی گفته می‌شود که از زمان باستان تا به الان برای علم شیمی اتفاق افتاده است.

استخراج فلزات از سنگ معدن، سفالگری ،تخمیر آب جو و شراب، استخراج مواد شیمیایی از گیاهان برای تهیه دارو عطر و … تغییر نگرش در شناخت مواد زمانی شروع شد
که رابرت بویل در سال ۱۳۶۱ در کتاب شیمیدان شکاک بین شیمی و کیمیا تفاوت قائل شد.

بعد از آن با تلاش‌های زیاد آنتوان لاوازیه طرح و قانون پایستگی جرم ،شیمی به یک دانش تکامل یافته تبدیل شد.

در این میان تنها دغدغه علم کیمیا و شیمی شناخت طبیعت مواد و دگرگونی آنها بود.

علم شیمی نسبت به کیمیا از شیوه‌های علمی قوی‌تری برخوردار بود.

تاریخ علم شیمی از همان ابتدا با صنعت رابطه مستقیم و محکمی داشت.

دلیلی که باعث و توسعه شیمی در قرون وسطی شد ترکیب دانسته‌های باستان با فعالیت دانشمندان مسلمان است.

تاریخچه علم شیمی

اولین واکنش های شیمیایی که انسان ها توانستند آن را کنترل و سپس مهار کند
آتش و سوختن بود آتش از دید مردم باستان یک نیروی عرفانی بود که یک ماده به ماده دیگری تبدیل می‌کرد
در حالی که باعث ایجاد نور و گرما نیز می‌شد
تاثیراتش برجوامع بسیار زیاد و تاثیرگذار بود به طوری که تمام فعالیت‌های روزمره مانند آشپزی، سفالگری، تهیه آجرو… تحت تاثیر این عنصر بودند.

پدر علم شیمی جابربن حیان است که یکی از شاگردان امام هشتم شیعیان میباشد.
در جهان اسلام دانشمندان مسلمانان ایران و عرب آثار علمی یونان باستان را ترجمه کردند
و تمام شیوه علمی آن را آزمایش کردند و مورد بررسی و نقد قرار دارد.

توسعه و بررسی شیمی مدرن بسیار دشوار و آهسته بود
ولی با این حال یک شیوه جدید از علم شیمی در میان مسلمانان در حال گسترش و پیدایش بود
جابر در این میان یک روش جدید منظم همراه با آزمایش را معرفی کرد.
تحقیقات جابربن حیان برخلاف دانشمندان یونان و مسیری که تنها به تفکر می‌پرداختند
بر پایه آزمایش ها صورت می گرفت اگرچه شیمی در دوره مصر باستان و تمدن بابل شکل و آغاز شد
و ایرانیان و عرب ها در دوران طلایی اسلام فعالیت‌های بسیار چشمگیری در زمینه شیمی داشتند
ولی با این وجود شیمی مدرن پس از دوران فعالیت های لاووازیه شکوفا شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.