بازیافت روغن موتور کارکرده

بازیافت روغن موتور کارکرده

کربن دی اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می شود.
در حال حاضر روغن سوخته یکی از آلاینده های مهم زیست محیطی به شمار می رود

که باعث آلودگی آب و خاک می شود اگر به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد

فلز های مضر و سایر آلاینده های آن باعث آلودگی هوا می شوند.
در صورت بازیافت روغن سوخته می توان فراورده ها یا موادی را تولید کرد

که دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد روغن سوخته جمع آوری شده در اروپا پالایش می‌شود.
در کشور ما نیز هیچ کارخانه ای به صورت صنعتی وجود ندارد.
در حال حاضر روش های گوناگونی برای بازیافت روغن سوخته وجود دارد یکی از این روشها استخراج با پروپان است.

بازیافت روغن موتور کارکرده

کربن دی ‌اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می‌شود.

با توجه به این قابلیت کربن دی‌اکسید، در این پژوهش نیز از این حلال برای بازیافت روغن موتور استفاده شد. مطالعه‌ ها در بازه‌ی فشار bar 210-150 و بازه‌ ی دمایی °C 65-35 برای یافتن بیش ترین بازده انجام شد.

در این بازه ‌ی فشار، تغییر فشار تاثیر زیادی بر بازده استخراج می‌ گذارد و با افزایش آن، بازده جداسازی افزایش می‌یابد.

در مقابل وقتی که دما در یک فشار معین افزایش می‌ یابد، دانسیته کربن دی‌ اکسید فوق بحرانی کاهش یافته در نتیجه حلالیت آن کاهش و از سویی ویسکوزیته روغن کاهش و انتقال جرم از روغن افزایش می‌یابد.

با توجه به نتیجه‌ های به دست آمده، شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده بازیافت روغن،

فشار bar210 و دمای °C 45 است.

شما می توانید اطلاعات تکمیلی در مورد این موضوع را با مطالعه مقاله
بازیافت روغن موتور کارکرده به روش استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید
از سایت نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران بدست آورید.

تاریخچه نانو تکنولوژی تا دهه 90

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.