الکتروشیمی

الکتروشیمی

الکتروشیمی علمی است که هم زمان می توانیم با استفاده از انرژی الکتریکی واکنش های شیمیایی نیز انجام دهیم و با انجام دادن یک واکنش شیمیایی جریان الکتریکی به وجود آوریم.

الکتروشیمی شاخه ای از شیمی فیزیک و شیمی تجزیه است.

واکنش های شیمیایی که در اثر عبور جریان الکتریکی به وجود می آید.

علمی است که هم به الکتریسته و هم به شیمی ارتباط دارد.

چیزی که در این بین الکتریسته و شیمی را به هم وصل می کند، الکترون است که اتم ها را به هم پیوند داده،

مولکولها و ترکیب های مختلف را به وجود می آورد.

بار الکتریکی و مواد رسانا را نیز انتقال می دهد.

علم الکتروشیمی کاربردهای زیادی در زندگی داشته و در جامعه و صنعت حتما به آن نیاز داریم.

مانند رادیو، ماشین حساب، ساعت و غیره که همه نیازمند الکتریسته و شیمی است.

الکتروشیمی

در فناوری های مدرن نیز از الکتروشیمی استفاده می شود.

مثل فلز آلومینیوم، تولید سیمهای برق، مس خالص و غیره که تبدیل انرژی شیمیایی و الکتریکی را بررسی می کند‌ و در صنعت استخراج طلا و نقره هم کاربرد دارد.

در فناوری نانو نیز از الکتروشیمی استفاده می شود.

مثل روشن شدن چراغ قوه، استارت زدن ماشین که در همه ی این ها واکنش های شیمیایی صورت گرفته و الکتریسته به وجود می آید.

بیشتر از هر چیز الکتروشیمی به بررسی پدیده های اکسایشی – فرسایشی می پردازد. ممکن است این فرسایش یا اکسایش مضر یا مفید باشد.

مثل زنگ زدن آهن و فاسد شدن مواد غذایی و سوخت که از واکنش های مفید به حساب می آیند.

کشف الکتروشیمی به اختراع پیل های گالوانی لویجی گالوانی و الساندرو ولتا بر می گردد.

اما دلایلی ‌وجود دارد مبنی بر این که پیل ها قبل از تولد این دو دانشمند و در سال ها قبل توسط ایرانیان برای آبکاری استفاده می شد.

گفته شده در قدیم ایرانیان دو فلز آهن و مس را در اسید سولفوریک که به آن گوگرد نیز می گفتند قرار داده و پیل های سوختنی دنیا را به وجود آورده و از برق آن نیز برای آبکاری استفاده می کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.