25فروردین/00
صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی لغت پتروشیمی از دو واژه ی پترول به معنای نفت و شیمی که همان مواد شیمیایی به دست آمده از نفت می باشد، گرفته شده است. تولید محصولات پتروشیمی دربیشتر…

05فروردین/00
نانو‌شیمی

نانو‌شیمی

نانو‌شیمی علمی تازه ظهور یافته است که فرصت های زیادی برای تحقیقات ابتدایی و تحقیقات کاربردی داشته و برای توسعه دادن محصولات تجاری و اقتصادی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.بیشتر…